Health

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അബദ്ധധാരണകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു ബോധവൽക്കരണം നടിത്തിക്കൂടേ ?

ഈജിപ്ഷ്യൻ മമ്മികളില്ലേ ? മൃത ശരീരങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതി അവിടെ അന്നുണ്ടായിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് രൂപപെട്ടത്.വരണ്ട, ക്ഷാരസ്വഭാവമുള്ള തടാകക്കരകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്ന സോഡിയം കാർബൊണേറ്റും ബൈകാർബൊണേറ്റും ചേർന്ന മിശ്രിതം ബാൾസം ആലോ തുടങ്ങിയവയുമായി ചേർത്ത് മൃതശരീരത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ജീർണ്ണിച്ച വാസന തടയാം എന്നവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. സുഗന്ധക്കുഴമ്പ്‌ (Balms), ബാൾസം തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ കേടു വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ എംബാമിങ് എന്ന പേരും ലഭിച്ചു...

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അബദ്ധധാരണകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു ബോധവൽക്കരണം നടിത്തിക്കൂടേ ?

എംബാം ചെയ്യരുത്, അത് ഹറാമാണ് എന്നും പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സന്ദേശം കണ്ടു. വാട്ട്സ്ആപ്പ് സർവ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിൽ തന്നെ.

എഴുതിയ ആളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഖത്തറിൽ മരണമടഞ്ഞ ബന്ധുവിന്റെ ശരീരം പെട്ടിയിലാക്കി നാട്ടിലെത്തിയത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. "മരണത്തിന് മൂന്നു നാലു ദിവസം ശേഷമാണ് ശരീരം നാട്ടിലെത്തിയത്. അത് തുറന്നപ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു ഗന്ധം വന്നു. മയ്യിത്ത് കാണാൻ ജനം ചുറ്റും കൂടി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മയ്യിത്ത് മറമാടാൻ കൊണ്ട് പോയി. വീട്ടിൽ വന്ന് ഉപ്പ ഉമ്മയോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മുഖമൊക്കെ നീല കളർ ആയിട്ടുണ്ട്, ചീർത്തിട്ടുണ്ട്." ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്താണ് എംബാമിങ് എന്നും എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് മരണശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നു മറിഞ്ഞാൽ പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും മാറും. രണ്ടും ഒന്നുനോക്കാം.

എംബാമിങിന്റെ ചരിത്രം:

ഈജിപ്ഷ്യൻ മമ്മികളില്ലേ ? മൃത ശരീരങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതി അവിടെ അന്നുണ്ടായിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് രൂപപെട്ടത്.

വരണ്ട, ക്ഷാരസ്വഭാവമുള്ള തടാകക്കരകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്ന സോഡിയം കാർബൊണേറ്റും ബൈകാർബൊണേറ്റും ചേർന്ന മിശ്രിതം ബാൾസം ആലോ തുടങ്ങിയവയുമായി ചേർത്ത് മൃതശരീരത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ജീർണ്ണിച്ച വാസന തടയാം എന്നവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. സുഗന്ധക്കുഴമ്പ്‌ (Balms), ബാൾസം തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ കേടു വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ എംബാമിങ് എന്ന പേരും ലഭിച്ചു.

അതന്ന്; ഇന്നോ ?

മൃതശരീരം ദൂരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിൽ: എംബാം ചെയ്യാനുപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവക മിശ്രിതം -

ഫോർമലിൻ - 30 %
ഗ്ലിസറിൻ - 15 %
ഫിനോൾ - 5 %
മെഥനോൾ - 5 %
വെള്ളം -
ഇവയെല്ലാം ഓരോ ലിറ്റർ; കലർത്തുന്നു ...

അനാട്ടമി ഡിസക്ഷൻ ആവശ്യത്തിനായി ആണെകിൽ: എംബാം ചെയ്യാനുപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവക മിശ്രിതം -

ഫോർമലിൻ - 30 %
ഗ്ലിസറിൻ - 15 %
ഫിനോൾ - 5 %
മെഥിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് - 50 %
വെള്ളം -
ഇവയെല്ലാം ഓരോ ലിറ്റർ;
തൈമോൾ - കുറച്ചു ക്രിസ്റ്റലുകൾ
ഇവ കലർത്തുന്നു.

ഇനിയും മറ്റൊരു തരം കൂടിയുണ്ട്. തീൽ (Thiel) എംബാമിങ്. എംബാം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൂടുകയും സാധാരണ ഘനതയിൽ വ്യത്യാസം വരികയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ജീവനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ അതേ ഘനതയുള്ള നിലനിർത്തുന്ന രീതിയിൽ എംബാം ചെയ്യാം. അതാണ് തീൽ എംബാമിങ്. സർജിക്കൽ ഡിസക്ഷൻ പരിശീലിക്കാൻ ഇത്തരം ശരീരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം.

ചൂടുവെള്ളം, ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്, ബോറിക് ആസിഡ്, അമോണിയം നൈട്രേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ്, സോഡിയം സൾഫൈറ്റ്, പ്രൊപ്പലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെട്ട മിശ്രിതമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

മിശ്രിതം എങ്ങിനെയാണ് ശരീരത്തിലേക്ക് കയറ്റുന്നത് ?

പല രീതികളുണ്ട്.
1. ഗ്രാവിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുള്ളത്
2. ഹാൻഡ് പമ്പ്
3. മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചുള്ളത്

ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തുകൂടിയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ദ്രാവകം എത്തിക്കുന്നത് ?

ധമനികളിലൂടെ ഈ ദ്രാവക മിശ്രിതം കയറ്റിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കരോട്ടിഡ്, ആക്സിലറി, ഫിമൊറൽ ആർട്ടറികൾ ആണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. ഇവയിലൂടെ പമ്പുപയോഗിച്ചോ ഗ്രാവിറ്റി ഉപയോഗിച്ചോ മേൽപ്പറഞ്ഞ ദ്രാവകം ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു. ശേഷം ചോര്‍ച്ച ഒഴിവാക്കുവാനായി ആ ധമനികൾ തുന്നിക്കെട്ടുന്നു.

എംബാം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ?

പ്രോട്ടീനുകൾ കട്ടിയാവുന്നു, കലകൾ (Tissues) ദൃഢമായി ഉറക്കുന്നു, അവയവങ്ങൾ (Organs) കാട്ടിയാവുകയും വിളറുകയും ചെയ്യുന്നു, രക്തം തവിട്ടുനിറമുള്ള കട്ടയായി മാറുന്നു. ഇതിലൂടെ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവർത്തനവും ജീർണ്ണിക്കലും തടയപ്പെടുന്നു.

എപ്പോളൊക്കെയാണ് എംബാം ആവശ്യമായി വരുന്നത് ?

1. അനാട്ടമി ഡിസെക്‌ഷനായി ശരീരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ - പ്രധാനമായും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരിക.

2. മറ്റുരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മൃതശരീരം കയറ്റി അയക്കേണ്ടി വരുമ്പോളോ സ്വന്തം രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ അതിവിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ശരീരം കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുമ്പോളോ.

3. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ ശരീരം കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ.

മരണശേഷം ജീർണ്ണിക്കൽ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നും കൂടി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കും.

മരണശേഷം ശ്വാസോച്ഛാസം രക്തയോട്ടം തുടങ്ങിയവ നിലക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. മരണം സംഭവിച്ചധികം താമസിയാതെ തന്നെ കൃഷ്‌ണമണി (Pupil) വികസിക്കും എന്നും അറിയാമല്ലോ.

ജീവനോടെയുണ്ടോ മരിച്ചോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സസ്‌പെൻഡഡ്‌ അനിമേഷൻ (Suspended animation) എന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. Apparent Death എന്നും വിളിക്കാറുണ്ടിതിനെ. ഹൃദയമിടിപ്പ്, ശ്വസനം തുടങ്ങിയ ജൈവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തിരിച്ചറിയാനാവാത്തത്ര മന്ദീഭവിക്കുകയാണ്. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുക, കറണ്ടടിക്കുക, സൂര്യാഘാതമേൽക്കുക തുടങ്ങിയ അവസരങ്ങളിൽ ഇതുസംഭവിക്കാം. ചിലപ്പോൾ നവജാത ശിശുക്കളിൽ വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത കാരണങ്ങളാലും ഇതുസംഭവിക്കാം.

Algor Mortis: 98.6°F ആണ് ജീവനുള്ളപ്പോൾ ശരീര താപനില എന്നറിയാമല്ലോ. മരണത്തിന് ശേഷം ശരീര താപനില അന്തരീക്ഷ താപനിലക്ക് തുല്യമാകും.

Postmortem Caloricity: എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മരണത്തിന് ശേഷം കുറച്ചുമണിക്കൂറുകൾ വരെ ശരീര താപനില കുറയില്ല. സൂര്യാഘാതം, ടെറ്റനസ്, കാഞ്ഞിരം വിഷബാധ, സെപ്റ്റിസീമിയ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളിലാണിങ്ങനെ സംഭവിക്കുക. ഇത്തരം മരണങ്ങളിൽ ശരീരത്തിലെ ജൈവപ്രകൃയകളിലൂടെ കൂടുതൽ താപം ഉദ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

Postmortem Staining: ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലം മൃതശരീരത്തിലെ രക്തം ശരീരത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തേക്കൊഴുകുകയും ആ ഭാഗത്തെ ത്വക്കിന് നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒഴുക്കാരംഭിക്കുന്നു. 2 cm വ്യാസം മതിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാൻ രണ്ടുമണിക്കൂർ വേണ്ടിവരില്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന പല ഭാഗങ്ങൾ സംയോജിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗം ആകമാനം നിറവ്യത്യാസമുണ്ടാകാൻ 6 മണിക്കൂർ വരെയെടുക്കാം. ശരീരം അതേ അവസ്ഥയിൽ തുടർന്നാൽ 12 മണിക്കൂറിനകം സ്‌റ്റെയ്‌നിങ് കീഴ്ഭാഗത്ത് ഉറക്കുകയും ചെയ്യും. ഏകദേശ മരണസമയം കണ്ടുപിടിക്കാനും മരണ ശേഷം മൃതദേഹം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മരണ കാരണത്തിലേക്കുള്ള സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും പോസ്റ്റ് മോർട്ടം സ്‌റ്റെയ്‌നിംഗ് സഹായകമാകാറുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി തൂങ്ങി മരിച്ച ഒരു ശരീരത്തിൽ കൈകാലുകളുടെ താഴ്ഭാഗത്തായിരിക്കും ഈ നിറവ്യത്യാസം.

Primary Flaccidity: മരണം സംഭവിച്ചയുടനെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ മാംസപേശികളുടെ മുറുക്കം ഇല്ലാതാവുകയും അവ തളരുകയും ചെയ്യും. കീഴ്ത്താടി താഴോട്ടാകുകയും സന്ധികള്‍ അയവുള്ളതാവുകയും ചെയ്യും. പേശികളിലെ ATP ക്ഷയിക്കുന്നത് വരെ ഈ തളർച്ച നീണ്ടുനിൽക്കും. ഈ അവസ്ഥയുടെ നല്ലൊരു പ്രദര്‍ശനമാണ് Michelangelo-യുടെ പ്രശസ്ത ശില്പമായ Pieta.

Rigor mortis: മാംസപേശികളുടെ തളർച്ച മാറി കാഠിന്യം പ്രാപിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. പേശികളിലെ ATP ശോഷിക്കുന്നതാണ് കാരണം. ശരീരത്തിലെ എല്ലാ തരം പേശികളിലും റൈഗർ ബാധിക്കും. വലുപ്പത്തിൽ ചെറിയ കൂട്ടം പേശികളിലാണ് വ്യത്യാസം ആദ്യം തിരിച്ചറിയാനാകുക. ശരീരത്തിൽ ആദ്യമായി ബാധിക്കുക ഹൃദയ പേശികളെയാണ്. ശരീരത്തിന് പുറത്താദ്യം ബാധിക്കുന്നത് കൺപോളകളിലാണ്. തല മുതൽ പാദംവരെ ക്രമമായാണ് കാഠിന്യം കാണപ്പെടുക. തലയിലും കഴുത്തിലും 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ടും കൈകളിൽ 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ടും കാലുകളിൽ 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ടും റൈഗർ ഉണ്ടാവും.

ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ സന്ധികളിലെ ഈ കാഠിന്യം ഇല്ലാതാക്കാം. ഒരിക്കൽ കാഠിന്യം ഇല്ലാതായാൽ വീണ്ടും രൂപപ്പെടില്ല.

ബലം പ്രയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ കാഠിന്യം സ്വാഭാവികമായി ഇല്ലാതാവും. ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ 18 മണിക്കൂർ മുതൽ ഈ തളർച്ച ആരംഭിക്കും. ഏതാണ്ട് 36 - 48 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ സന്ധികളും പേശികളും പൂർണ്ണമായി തളരും. കാഠിന്യം രൂപപ്പെടുന്ന അതേ ക്രമത്തിലാണ് ഇതില്ലാതാവുന്നതും, അതായത് ഉച്ചിമുതൽ പാദം വരെ. ശൈത്യകാലത്ത് റൈഗർ മോർട്ടിസ് കൂടുതൽ സാവകാശം മാത്രമേ ഇല്ലാതാവുകയുള്ളൂ.

മരണസമയം കണ്ടുപിടിക്കാനും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മരണ കാരണത്തിലേക്കുള്ള സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും റൈഗർ മോർട്ടിസ് സഹായകരമാണ്.

Cadaveric Spasm: വളരെ വിരളമായി മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണിത്. മരണശേഷം സാധാരണയുണ്ടാവുന്ന തളർച്ച ഇല്ലാതെ ഒരു കൂട്ടം പേശികളിൽ കാഠിന്യം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അക്രമാസക്തമായ/ തീക്ഷണമായ (Violent) മരണങ്ങളിലാണ് ഇത് കാണുക. ഉദാഹരണമായി തോക്കുപയോഗിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ തോക്ക് ബലമായി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുക, മുങ്ങിമരിച്ചവരുടെ കയ്യിൽ ചെടികളും മറ്റും ബലമായി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുക, തുടങ്ങിയവ.

സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ, പ്രധാനമായും ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മൃതദേഹം ജീർണ്ണിക്കാനാരംഭിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ കലകളും കോശങ്ങളും അവയിലെ അന്നജവും കൊഴുപ്പും മാംസ്യവും മറ്റും ശിഥിലീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ്, സൾഫർ ഡയോക്‌സൈഡ്, അമോണിയ, മീഥേൻ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നു. കൂടുതലായും കുടലിലാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത്. വയറ്, വൃഷണസഞ്ചി എന്നിവ വീർക്കുകയും മുഖം ചീർക്കുകയും നാക്ക് പുറത്തേക്കുതള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ വാതകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനാലാണ്. ചൂടുകാലത്ത് 12 മണിക്കൂറിന് ശേഷം കുടലുകളിൽ ഈ വാതകങ്ങൾ രൂപപ്പെടാനാരംഭിക്കും.

24 - 36 മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് ഈ ഗ്യാസ് രൂപീകരണം മൂലം ശരീരം ചീർക്കുകയും നാക്കും കണ്ണും പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യാം. ഈ മർദ്ദം മൂലം മൂക്കിൽ നിന്നും വായിൽ നിന്നും ചുവന്ന ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യാം. കൂടാതെ അഴുകുന്നതിന്റെ അസുഖകരമായ ഗന്ധവും ഉണ്ടാകാം.

മരണത്തിന് 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ശരീരത്തിലെ ചർമ്മത്തിൽ അവിടിവിടെയായി കുമിളകൾ രൂപപ്പെടുകയും ചര്‍മ്മം ഇളകുകയും കൈപ്പത്തിയിലെയും പാഠത്തിലെയും കട്ടിയുള്ള ചർമ്മഭാഗം വരെ ഇളകുകയും ചെയ്യും. 72 മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതോടെ തലമുടി തലയിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങും.

കൂടാതെ ശരീരത്തിന്റെ നിറം മാറാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഏറ്റവും ആദ്യം നിറം മാറുന്നത് അടിവയറിന്റെ വലതുഭാഗത്തായിരിക്കും. മരണ ശേഷം ഏതാണ്ട് 18 മുതൽ ഈ ഭാഗത്ത് പച്ച നിറം ആകാൻ തുടങ്ങും. ബാക്ടീരിയകളാൽ സമ്പന്നമായ Caecum-ത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗമായതിനാലാണിത്. കൂടുതൽ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ശരീരം ആസകലം പച്ചനിറം ബാധിക്കുകയും അതുപിന്നീട് പച്ച കലർന്ന കറുപ്പാകുകയും ചെയ്യും.

Marbling: രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചുണ്ടായ Methemoglobin-നുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് Sulphmethemoglobin ഉണ്ടാവുന്നു. ബ്രാഞ്ചുകളായി പിരിയുന്ന രക്തക്കുഴലുകളിൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഈ സംയുക്തം ഉള്ളതിനാൽ കാഴ്ചയിൽ മാർബിൾ പോലെ തോന്നിക്കുന്നു. മരണത്തിന് 36 മണിക്കൂർ ശേഷമേ മാർബ്ലിംഗ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. തോള്‍, തുട, കൈകാലുകളുടെ പുറം ഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആദ്യമായി കാണപ്പെടുക.

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ആന്തരാവയവങ്ങളും ജീർണ്ണിക്കും. പുരുഷന്മാരിൽ പ്രൊസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയും (Prostate gland) സ്ത്രീകളിൽ ഗര്‍ഭപാത്രവുമാണ് (Uterus) ഏറ്റവും അവസാനം അഴുകുന്ന ആന്തരാവയവങ്ങൾ. 12 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ശ്വാസനാളിയുടെയും (Larynx and trachea) മഹാധമനിയുടെയും (Aorta) ഉൾവശം പിങ്ക് കലർന്ന ചുവപ്പുനിറമാകുന്നു. രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പ്ലീഹ (Spleen) കുഴമ്പുരൂപത്തിലാകാം. മരണത്തിന് 36 മണിക്കൂറിന് ശേഷം കരൾ (Liver) മൃദുവാകുകയും ശേഷം തേനീച്ചക്കൂട് (Honey-comb appearance) പോലെ ആവുകയും ചെയ്യും. ശ്വാസകോശം (Lungs) കുറച്ചുദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീർണ്ണിച്ചു ചുരുങ്ങി ഒരു കറുത്ത പിണ്ഡമായി മാറും. തലച്ചോർ 3 മുതൽ 5 ദിവസം കൊണ്ട് പച്ച കലർന്ന നരച്ച നിറത്തിലുള്ള ദ്രാവക രൂപത്തിലാവും. ഹൃദയം, വൃക്ക തുടങ്ങി ആന്തരാവയവങ്ങൾ എല്ലാം മൃദുവാകുകയും ജീർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മൂത്രസഞ്ചി താരതമ്യേന സാവകാശം മാത്രമേ അഴുകുകയുള്ളൂ.

പുഴുക്കൾ അരിക്കുന്ന മൃതദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ? ഇതും ജീർണ്ണിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഉറുമ്പാണ് മൃതശരീരത്തിൽ ആദ്യമായെത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഷഡ്പദം. മരണത്തിന് ശേഷം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ഉറുമ്പിനെ കാണാറുണ്ട്. മരണത്തിന് ശേഷം അധികം താമസമില്ലാതെ തന്നെ ഈച്ചകളും മറ്റും മുട്ടയിടും. 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടകളിൽ നിന്നും പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും 36 - 48 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവ ശരീരത്തിൽ ഇഴയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. പല തരം ഈച്ചകളുടെ മുട്ടകളിൽ നിന്നും പല സമയത്താണ് പുഴുക്കളുണ്ടാവുന്നത്. 10 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് സാധാരണ ശരീരത്തിൽ വണ്ടുകൾ കാണാനാവുക.

Adipocere: ജീർണ്ണിക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ അത്ര സാധാരണമല്ലാത്ത ഒന്നാണ് അഡിപ്പോസിയർ. ശരീരത്തിലെ തൊലി ഇല്ലാതായി ആ ഭാഗത്ത് സോപ്പ് തേച്ചതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് ഫാറ്റിആസിഡുകൾ ആയി മാറുന്നു, ഇവയിൽ ഗ്ലിസറോൾ കൂടിചേർന്നാണ് അഡിപ്പോസിയർ രൂപപ്പെടുന്നത്. മുഖം, വയർ, മാറിടം, പൃഷ്‌ഠഭാഗം, തുടകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായി കാണാറ്. ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ 5 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അഡിപ്പോസിയർ ഉണ്ടാവുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മിതശീതോഷ്‌ണ മേഖലകളിൽ 3 ആഴ്ചയെങ്കിലും വേണം ഇത് രൂപപ്പെടാൻ. ഒരിക്കൽ രൂപപ്പെട്ടാൽ വളരെയേറെ നാൾ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ അഴുകൽ സംഭവിക്കില്ല.

Mummification: ഇതും വളരെ വിരളമായേ കാണാറുള്ളൂ. ഈജിപ്തിൽ മരണമടഞ്ഞ രാജാക്കന്മാരെ മമ്മികളായി സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ. ഏതാണ്ട് അതെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിലെ ജലാംശം പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ട് ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഉണങ്ങി വരണ്ട അവസ്ഥയിലാകുന്നു. ശാരീരികഘടനയും പ്രത്യേകതകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ താപനിലയും വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും അത്യാവശ്യമാണിതിന്. മരണ ശേഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും വേണം ശരീരം മമ്മി ആയിമാറാൻ.

ശരീരം അസ്ഥികൾ മാത്രമായി മാറാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം വേണമെന്നാണ് മതിപ്പ്. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

അന്തരീക്ഷ താപനില, അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം, മൃതശരീരത്തിലെ വസ്ത്രം, ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ്, മരണ കാരണം, ശരീരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് കരയിലോ വെള്ളത്തിലോ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഘടകങ്ങള്‍ ശരീരത്തിന്റെ ജീർണ്ണിക്കലിനെ ബാധിക്കുന്നു. വായു സഞ്ചാരം ഉള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഏറ്റവും വേഗതയിൽ ഇത് സംഭവിക്കുക, അതിന്റെ ഇരട്ടി സമയം കൊണ്ടേ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ അതേ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂ, ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിടുന്ന ശരീരങ്ങളിൽ എട്ട് മടങ്ങ് സമയവും വേണം അതേ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ. തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ ഈ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ജീർണ്ണിക്കൽ പ്രക്രിയ എല്ലാം മന്ദഗതിയിലാവും. 4°C-ൽ താഴെയാണ് താപനിലയെങ്കിൽ ശരീരത്തിനുണ്ടാകാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും, ഏതാണ്ട് തടയുന്നതിന് തുല്യം.

ഇത്രയും വായിച്ചതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. വാട്സാപ്പിൽ ലേഖനമെഴുതിയ ആൾ കണ്ടത് ജീർണ്ണിച്ച ശരീരം ആയിരിക്കണം. എംബാം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. "നീലിച്ച, വികൃതമാ(ക്കി)യ മൃതശരീരങ്ങൾ കണ്ടത് കൊണ്ട് എന്ത് സംതൃപ്തിയാണ് ബന്ധുക്കളായ നമുക്ക് ലഭിക്കുക??" മരണ ശേഷം ശരീരത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു.

എംബാം ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള തിന്മകൾ ഉണ്ട് എന്നും അതിനാൽ ശരീരം എംബാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും ആണ് വാട്ട്സ്ആപ്പ് കഥാകാരന്റെ ഭാഷ്യം. മാത്രമല്ല മയ്യത്ത് പെട്ടിയിലാക്കി വിമാനത്തിൽ കയറ്റി വിടുന്നത് തിന്മയാണ് എന്നും പറയുന്നു.

ഈ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞാനാളല്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. കത്തിച്ചുകളയുന്നതോ, കുഴിച്ചിടുന്നതോ ആയ മൃതശരീരം മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ. മരണാനന്തര അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നശിപ്പിച്ചുകളയുന്ന ഈ ശരീരത്തിലെ ചില അവയവങ്ങൾ മറ്റു പലർക്കും ജീവൻ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന വിവരം. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അബദ്ധധാരണകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു ബോധവൽക്കരണം നടിത്തിക്കൂടേ ?

#TAGS : embalm   facebook  

advertisment

Super Leaderboard 970x90