Kerala

വീണുപോയവരെ ഊട്ടാന്‍ വീഴ്ത്തിയവരുടെ കാരുണ്യം! ഡോ. ആസാദ് എഴുതിയ കുറിപ്പ്

വലിയവര്‍ വെള്ളത്തിനു മുകളിലൂടെ നടക്കും. ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. അന്യനാടുകളില്‍ മാളിക വച്ച് താമസിക്കും. കാണാവ്യവഹാരം പൊലിപ്പിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ ധനധന്യത അവര്‍ക്ക് ഉള്‍ബലമേകും. ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലെ മനുഷ്യരോ, അവര്‍ക്ക് പോകാനിടമില്ല. ഇത്തിരിമണ്ണില്‍ കരുപ്പിടിപ്പിച്ചതെല്ലാം ജലം വിഴുങ്ങുന്നു. അവര്‍ക്കൊന്നും ബാക്കിയില്ല. ആര്‍ക്കും തുണയ്ക്കാനാവുന്നില്ല. ചാടിവീണുരക്ഷിക്കാന്‍ ദൈവങ്ങളുടെ മത്സരമില്ല.

വീണുപോയവരെ ഊട്ടാന്‍ വീഴ്ത്തിയവരുടെ കാരുണ്യം! ഡോ. ആസാദ് എഴുതിയ കുറിപ്പ്

പ്രകൃതിക്ഷോഭം എത്രമേല്‍ ഭീകരമാവാമെന്ന് സമീപ ദിവസങ്ങളില്‍ നാമറിഞ്ഞു. ശമനമില്ലാത്ത മഴയായും തിരിമുറിയാത്ത ഉറവയായും ജലം. ജലം മാത്രം നിറഞ്ഞു. നനഞ്ഞുറച്ചു പോന്നതെല്ലാം കുതിര്‍ന്നടര്‍ന്നു തുടങ്ങി. നഷ്ടപ്പെട്ടതേറെയും നിസ്വരായ മനുഷ്യര്‍ക്ക്.

പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്താന്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക് സാധ്യമായെന്നു വരില്ല. പക്ഷെ, അതിന്റെ കാഠിന്യം കൂട്ടാതിരിക്കാനാവും. പ്രകൃതിയെ പരിഗണിച്ചുള്ള വികാസക്രമം വേണം. പൊതുവിഭവങ്ങള്‍ തോന്നുന്നതുപോലെ കൊള്ളയടിച്ചു ചീര്‍ക്കുന്ന നവമുതലാളിത്തത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടണം. ജനാധിപത്യ ശീലങ്ങള്‍കൊണ്ട് മെരുക്കണം. കൊള്ളമുതലാളിത്തത്തിന് കയ്യേറ്റ സംഘങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാണും. ദല്ലാള്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തണല്‍ കാണും. അതപഹരിക്കുന്നത് പൗരജീവിതത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വമാണ്.

വലിയവര്‍ വെള്ളത്തിനു മുകളിലൂടെ നടക്കും. ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. അന്യനാടുകളില്‍ മാളിക വച്ച് താമസിക്കും. കാണാവ്യവഹാരം പൊലിപ്പിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ ധനധന്യത അവര്‍ക്ക് ഉള്‍ബലമേകും. ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലെ മനുഷ്യരോ, അവര്‍ക്ക് പോകാനിടമില്ല. ഇത്തിരിമണ്ണില്‍ കരുപ്പിടിപ്പിച്ചതെല്ലാം ജലം വിഴുങ്ങുന്നു. അവര്‍ക്കൊന്നും ബാക്കിയില്ല. ആര്‍ക്കും തുണയ്ക്കാനാവുന്നില്ല. ചാടിവീണുരക്ഷിക്കാന്‍ ദൈവങ്ങളുടെ മത്സരമില്ല.

വീണുപോയവരെ ഊട്ടാന്‍ വീഴ്ത്തിയവരുടെ കാരുണ്യം! ഡോ. ആസാദ് എഴുതിയ കുറിപ്പ്

വെള്ളത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള്‍ കുത്തിക്കീറി മണ്ണുകൊണ്ടും പാറകൊണ്ടും ജലംകൊണ്ടും ധൂര്‍ത്തുകാട്ടിയവരെ ആരും വേട്ടയാടിയില്ല. പ്രകൃതിക്ഷോഭം അവരെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ചില്ല. ഒരക്ഷരം മിണ്ടാനാവാതെ എല്ലാം കണ്ടു നിന്നവരെ ജലം കൊണ്ടുപോകുന്നു.

ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെപ്പോഴും അടിത്തട്ടു ജനതയാണ്. അവരുടെ മണ്ണുകൊണ്ടും പാറകൊണ്ടും ജലംകൊണ്ടും അദ്ധ്വാനംകൊണ്ടും പുതു നഗരങ്ങള്‍ വെട്ടിപ്പിടിച്ചവര്‍ക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉറവ പൊട്ടുന്നതു ഭാഗ്യം! വീണുപോയവരെ ഊട്ടാന്‍ വീഴ്ത്തിയവരുടെ കാരുണ്യം! അവരൊഴുക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിറയും. അവരുടെ ആര്‍ത്തിയും കൊള്ളയുമാണ് നദികളെ വഴിമാറ്റിയതെന്ന്, വയലുകള്‍ നികത്തിയതെന്ന്, പാറമടകള്‍കൊണ്ട് ഭൂവടരുകളെ വിഭ്രമിപ്പിച്ചതെന്ന് അവരാരും പറയില്ല.

കുന്നുകളിടിക്കാന്‍, പാറകള്‍ പിളര്‍ക്കാന്‍, വയലുകള്‍ നികത്താന്‍, പുഴകളും കായലുകളും സമതലങ്ങളും കയ്യേറാന്‍ വികസനത്തിന്റെ ദൈവഗണം ഇനിയും കാത്തിരിക്കുന്നു. അവര്‍ക്ക് യാഗസേവയുമായി കൂടെയുണ്ട് ഭരണകൂടം. കാരുണ്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധനദി തുറന്നുവിടുംമുമ്പ് പറയണം പ്രഭുക്കളേ, ഇനിയും ബുള്‍ഡോസറും ടിപ്പറുമായി ഈ വഴി വരുമോ? ഉള്ള നിയമങ്ങള്‍ തിരുത്തിയെഴുതി എല്ലാം തങ്ങളുടേതാക്കുന്ന ആര്‍ത്തി അടക്കുമോ? മനുഷ്യ ദ്രോഹത്തിന്റെ കറയും രക്തവും പുരണ്ട കൈകളുടെ ദാനം മരണത്തെക്കാള്‍ ഭീകരമത്രെ.

വീണുപോയവരെ ഊട്ടാന്‍ വീഴ്ത്തിയവരുടെ കാരുണ്യം! ഡോ. ആസാദ് എഴുതിയ കുറിപ്പ്

എങ്കിലും എല്ലാ ന്യായവാദങ്ങള്‍ക്കും അപ്പുറമാണ് നിസ്വരായ മനുഷ്യരുടെ നിലവിളി. ഇപ്പോള്‍ കരുതലും കരുണയുമാണ് അവര്‍ക്കു വേണ്ടത്. ആദ്യമത് നല്‍കണം. ഞാനും നമ്മളും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് കരുത്തേകണം. ജലമൊഴുകിത്തീരും. അപ്പോഴും ദുരിതം ബാക്കിയാവും. അതിനിടവരുത്തിയ അതിക്രമങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വേണം. ജനപക്ഷ വിചാരവും പ്രവൃത്തിയും വീണ്ടെടുക്കണം. കൊള്ളമൂലധനത്തിന്റെ കപട കാരുണ്യമല്ല ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ സാന്ത്വനവും സഹായവുമാണ് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുക. അതിനാല്‍ ദൂരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ചെറിയ അനുഭാവംപോലും വിലപ്പെട്ടതാണ്.

advertisment

News

Super Leaderboard 970x90